Brīvības iela 85-21, Rīga, LV-1001, Latvija

     +371 29 205 216      legaats@gmail.com

Juridiskie pakalpojumi

Zvērināta advokāta Austra Lošaka birojs sniedz plaša klāsta juridiskus pakalpojumus
fiziskām un juridiskām personām.

Sazinieties ar mums

Par zvērināta advokāta Austra Lošaka biroju

Zvērināta advokāta Austra Lošaka birojs “Legāts” dibināts 1994. gadā.

Zvērinātam advokātam Austrim Lošakam ir ilggadēja praktiskā darba pieredze krimināllietās un civillietās. 


Maksātnespējas procesa administratora Austra Lošaka vairāk nekā 15 gadu darba pieredze maksātnespējas procesa administratora darbā ļauj sniegt klientiem kvalitatīvu juridisko palīdzību par juridisko un fizisko personu maksātnespējas jautājumiem.

Zvērināta advokāta biroja “Legāts” pakalpojumi:

icon 6

Komerctiesības

icon 5

Administratīvās tiesības

icon 7

Starptautiskās attiecības

icon 1

Maksātnespējas process

icon 2

Darba tiesības

icon 3

Krimināltiesības

icon 4

Civiltiesības

Zvērināta advokāta birojs “LEGĀTS”:

Austris Lošaks - jurists

AUSTRIS LOŠAKS

Advokāts/administrators


Izglītība
 • Tiesību zinātņu maģistrs no 1982. gada līdz 1987. gadam Latvijas valsts universitāte Juridiskā fakultāte.

Darba pieredze


 • No 1999. gada – maksātnespējas procesa administrators (Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija).
 • No 1994. gada – zvērināts advokāts (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija).
 • No 1987. gada līdz 1994. gadam – sevišķi svarīgu lietu izmeklētājs.


Pārvalda valodas: latviešu un krievu

Gvido Lošaks - jurists

GVIDO LOŠAKS

Jurists


Izglītība

 • Mag. iur. (Biznesa augstskola “Turība”, 2018.) - Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē, pārrobežu maksātnespējas.
 • LL.M. (Vīnes Universitāte, 2017.) - Eiropas un Internacionālās saimnieciskās tiesības, saistītu (grupu) uzņēmumu intereses.
 • LL.B. (Rīgas Juridiskā augstskola, 2016.) - Tiesības un Bizness, valstu nodokļu sistēmu konkurence.
 • Rīgas Valsts 2.ģimnāzija 
 • North Tonawanda High School (ASV)


Papildus izglītība

 • Personas datu aizsardzības speciālista kursi.
 • 2.līmeņa grāmatvedības kvalifikācija.
 • Starptautiskie finanšu pārskatu standarti.


Pārvalda valodas: latviešu, angļu, vācu un krievu

Specializācija

Starptautiskās komerctiesības, uzņēmumu reorganizācija, apvienošanās un iegāde, pārrobežu maksātnespēja, investīciju aizsardzība, būvniecība un būvatļaujas, publiskie iepirkumi, naudas atmazgāšanas novēršana (AML) risinājumi nodokļu strīdos, grāmatvedības kārtošanas jautājumi, starptautiskie finanšu pārskati, darījumi ar lauksaimniecības zemi, kopīpašuma dalīšana, nomas attiecības, darba strīdi, strīdi medicīnas jomā, konkurences tiesības, apdrošināšanas tiesības, naudas noguldījumu aizsardzība, intelektuālā īpašuma aizsardzība, ES projektu izstrāde un vadība, uzturēšanās atļaujas Latvijā, personas datu aizsardzība, aizgādība un paternitāte, mantojuma lietas, administratīvie procesi iestādē un tiesā, starptautiskais civilprocess, sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT), pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, ceļu satiksmes negadījumi, krimināltiesības - aizstāvība ekonomiskajos un finanšu noziegumos.