Brīvības iela 85-21, Rīga, LV-1001, Latvija

     +371 29 205 216      legaats@gmail.com

Juridiskie pakalpojumi

Zvērināta advokāta Austra Lošaka birojs sniedz plaša klāsta juridiskus pakalpojumus
fiziskām un juridiskām personām.

Sazinieties ar mums

Par zvērināta advokāta Austra Lošaka biroju

Zvērināta advokāta Austra Lošaka birojs “Legāts” dibināts 1994. gadā.

Zvērinātam advokātam Austrim Lošakam ir ilggadēja praktiskā darba pieredze krimināllietās un civillietās. 


Maksātnespējas procesa administratora Austra Lošaka vairāk nekā 15 gadu darba pieredze maksātnespējas procesa administratora darbā ļauj sniegt klientiem kvalitatīvu juridisko palīdzību par juridisko un fizisko personu maksātnespējas jautājumiem.

Zvērināta advokāta biroja “Legāts” pakalpojumi:

icon 6

Komerctiesības

icon 5

Administratīvās tiesības

icon 7

Starptautiskās attiecības

icon 1

Maksātnespējas process

icon 2

Darba tiesības

icon 3

Krimināltiesības

icon 4

Civiltiesības

Zvērināta advokāta birojs “LEGĀTS”:

Austris Lošaks - jurists

AUSTRIS LOŠAKS

Advokāts/administrators


Izglītība
Tiesību zinātņu maģistrs
no 1982. gada līdz 1987. gadam Latvijas valsts universitāte Juridiskā fakultāte.


Darba pieredze
No 1999. gada – maksātnespējas procesa administrators (Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija).

No 1994. gada – zvērināts advokāts (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija).

No 1987. gada līdz 1994. gadam – sevišķi svarīgu lietu izmeklētājs.


Pārvalda valodas: latviešu un krievu

Gvido Lošaks - jurists

GVIDO LOŠAKS

Jurists


Izglītība

Biznesa augstskola “Turība”

LL.M (Vīnes Universitāte, Eiropas un Internacionālās saimnieciskās tiesības), 2017.
LL.B (Rīgas Juridiskā augstskola, Tiesības un Bizness), 2016.


Specializācija:

Starptautiskās komerctiesības, uzņēmumu reorganizācija, pārrobežu maksātnespēja, šķīrējtiesa, alternatīvo strīdu risināšana, projektu izstrāde un vadība, risinājumi nodokļu strīdos, investīciju un datu aizsardzība, konkurences tiesības, publiskā iepirkšana, valsts atbalsta regulējums, Eiropas Savienības atbalsts, apdrošināšanas tiesības, banku un vērtspapīru tiesības, intelektuālā īpašuma aizsardzība, konstitucionālās tiesības un starptautiskais civilprocess.


Pārvalda valodas: latviešu, angļu, vācu un krievu