top of page
Zvērināts advokāts Austris Lošaks

Zvērināts advokāts Austris Lošaks

Sniedz plaša klāsta juridiskus pakalpojumus

fiziskām un juridiskām personām.

Par zvērinātu advokātu
Austri Lošaku

Zvērinātam advokātam Austrim Lošakam ir ilggadēja praktiskā darba pieredze krimināllietās no 1987.gada un civillietās no 1994.gada.

 

Maksātnespējas procesa administratora Austra Lošaka vairāk nekā 15 gadu darba pieredze maksātnespējas procesa administratora darbā ļauj sniegt klientiem kvalitatīvu juridisko palīdzību par juridisko un fizisko personu maksātnespējas jautājumiem.

Reviewing Legal Agreement

Zvērināta advokāta Austra Lošaka pakalpojumi:

corporate-laws.png

Komerctiesības

Maksātnespējas process

agreement (1).png

Starptautiskās attiecības

lawyer.png

Civiltiesības

Aizstāvība kriminālprocesā

legal-document.png

Administratīvās tiesības

Darba tiesības

lawyers.png

Krimināltiesības

Pārstāvība civilprocesā

earth-grid.png

Pārrobežu juridiskie pakalpojumi angļu valodā

Aktualitātes

Mūsu komanda

ĀUSTRIS LOŠAKS
  • LinkedIn

IZGLĪTĪBA

Tiesību zinātņu maģistrs no 1982. gada līdz 1987. gadam Latvijas valsts universitāte Juridiskā fakultāte.

DARBA PIEREDZE

No 1999. gada – maksātnespējas procesa administrators (Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija). No 1994. gada – zvērināts advokāts (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija). No 1987. gada līdz 1994. gadam – sevišķi svarīgu lietu izmeklētājs.

AUSTRIS LOŠAKS

PAPILDUS KVALIFIKĀCIJAS

ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā. Plaša pieredze darījumos ar Nekustamajiem īpašumiem. Speciālas zināšanas Būvniecības un Vides tiesību jautājumos. Eiropas Tiesību akadēmijas (ERA) apmācību kurss "Finanšu noziegumu lietu izmeklēšana un izskatīšana Eiropas Savienībā”

PĀRVALDA VALODAS

Latviešu Krievu

GVIDO LOŠAKS
  • LinkedIn

GVIDO LOŠAKS

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTA
PALĪGS

IZGLĪTĪBA

Doktorants (Biznesa augstskola “Turība”, 2021.) - Komerctiesības. Pētījuma tēma: Grupu uzņēmumi (Koncerni). Mag. iur. (Biznesa augstskola “Turība”, 2018.) - Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē, pārrobežu maksātnespējas. LL.M. (Vīnes Universitāte, 2017.) - Eiropas un Internacionālās saimnieciskās tiesības, saistītu (grupu) uzņēmumu intereses. LL.B. (Rīgas Juridiskā augstskola, 2016.) - Tiesības un Bizness, valstu nodokļu sistēmu konkurence. Rīgas Valsts 2.ģimnāzija North Tonawanda High School (ASV)

DARBA PIEREDZE

2018.gadā prakse - Rīgas pilsētās Latgales priekšpilsētas tiesā; jurists no 2015.gada Zvērināta advokāta birojā “LEGĀTS” (sarežģītu juridisko dokumentu projektu sagatavošana, tiesu judikatūras, tiesību normu, doktrīnu atrašana un izvērtēšana); no 2013. - 2015. gadam - Maksātnespējas procesa administratora palīgs;

PAPILDUS KVALIFIKĀCIJAS

sertifikāts Nr.S-AML67/2020 - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (AML/CFT) saskaņā ar NILLTPFN likuma prasībām, kā arī starptautiskā un nacionālā Sankciju likuma prasību praktiskā piemērošana finanšu nozarē.s. Doe is the f apliecība Nr.SFPS201909 - Starptautiskie finanšu pārskatu standarti pēc Zvērinātu revidentu asociācijas Izglītības centra (LZRA IC) speciālās apmācības programmas. apliecība Nr.2018102906 par 1.un 2.līmeņa Grāmatvedības kārtošanas speciālista kvalifikāciju pēc LZRA IC apmācības programmas. apliecinājums Nr.14A/2018 par Personas datu aizsardzības (FPDA) speciālista apmācības programmas apgūšanu.

PĀRVALDA VALODAS

Latviešu Angļu Vācu Krievu

Reviewing Legal Agreement

Specializācija

Starptautiskās komerctiesības, uzņēmumu reorganizācija, apvienošanās un iegāde, pārrobežu maksātnespēja, investīciju aizsardzība, būvniecība un būvatļaujas, publiskie iepirkumi, naudas atmazgāšanas novēršana (AML) risinājumi nodokļu strīdos, grāmatvedības kārtošanas jautājumi, starptautiskie finanšu pārskati, darījumi ar lauksaimniecības zemi, kopīpašuma dalīšana, nomas attiecības, darba strīdi, strīdi medicīnas jomā, konkurences tiesības, apdrošināšanas tiesības, naudas noguldījumu aizsardzība, intelektuālā īpašuma aizsardzība, ES projektu izstrāde un vadība, uzturēšanās atļaujas Latvijā, personas datu aizsardzība, aizgādība un paternitāte, mantojuma lietas, administratīvie procesi iestādē un tiesā, starptautiskais civilprocess, sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT), pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, ceļu satiksmes negadījumi, krimināltiesības - aizstāvība ekonomiskajos un finanšu noziegumos.

bottom of page