Brīvības iela 85-21, Rīga, LV-1001, Latvija

     +371 29 205 216      legaats@gmail.com

Juridiskie pakalpojumi

Zvērināta advokāta Austra Lošaka birojs sniedz plaša klāsta juridiskus pakalpojumus
fiziskām un juridiskām personām.

Sazinieties ar mums

Par zvērināta advokāta Austra Lošaka biroju

Zvērināta advokāta Austra Lošaka birojs “Legāts” dibināts 1994. gadā.

Zvērinātam advokātam Austrim Lošakam ir ilggadēja praktiskā darba pieredze krimināllietās un civillietās. 


Maksātnespējas procesa administratora Austra Lošaka vairāk nekā 15 gadu darba pieredze maksātnespējas procesa administratora darbā ļauj sniegt klientiem kvalitatīvu juridisko palīdzību par juridisko un fizisko personu maksātnespējas jautājumiem.

Zvērināta advokāta biroja “Legāts” pakalpojumi:

icon 6

Komerctiesības

icon 5

Administratīvās tiesības

icon 7

Starptautiskās attiecības

icon 1

Maksātnespējas process

icon 2

Darba tiesības

icon 3

Krimināltiesības

icon 4

Civiltiesības

Aktualitātes

Fiziskas personas maksātnespējas procesi ar pārrobežas elementiem Latvijas Republikā

Lasīt vairāk

Zvērināta advokāta birojs “LEGĀTS”:

Austris Lošaks - jurists

AUSTRIS LOŠAKS

Advokāts/administrators

Izglītība

 • Tiesību zinātņu maģistrs no 1982. gada līdz 1987. gadam Latvijas valsts universitāte Juridiskā fakultāte.

Darba pieredze

 • No 1999. gada – maksātnespējas procesa administrators (Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija).
 • No 1994. gada – zvērināts advokāts (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija).
 • No 1987. gada līdz 1994. gadam – sevišķi svarīgu lietu izmeklētājs.

Papildus kvalifikācijas:

 • Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā.
 • Plaša pieredze darījumos ar Nekustamajiem īpašumiem. 
 • Speciālas zināšanas Būvniecības un Vides tiesību jautājumos.

Pārvalda valodas: latviešu un krievu

Gvido Lošaks - jurists

GVIDO LOŠAKS

Jurists

Izglītība
 • Mag. iur. (Biznesa augstskola “Turība”, 2018.) - Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē, pārrobežu maksātnespējas.
 • LL.M. (Vīnes Universitāte, 2017.) - Eiropas un Internacionālās saimnieciskās tiesības, saistītu (grupu) uzņēmumu intereses.
 • LL.B. (Rīgas Juridiskā augstskola, 2016.) - Tiesības un Bizness, valstu nodokļu sistēmu konkurence.
 • Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
 • North Tonawanda High School (ASV)

Papildus kvalifikācijas:

 • sertifikāts Nr.S-AML67/2020 - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana (AML/CFT) saskaņā ar NILLTPFN likuma prasībām, kā arī starptautiskā un nacionālā Sankciju likuma prasību praktiskā piemērošana finanšu nozarē.
 • apliecība Nr.SFPS201909 - Starptautiskie finanšu pārskatu standarti pēc Zvērinātu revidentu asociācijas Izglītības centra (LZRA IC) speciālās apmācības programmas.
 • apliecība Nr.2018102906 par 1.un 2.līmeņa Grāmatvedības kārtošanas speciālista kvalifikāciju pēc LZRA IC apmācības programmas.
 • apliecinājums Nr.14A/2018 par Personas datu aizsardzības (FPDA) speciālista apmācības programmas apgūšanu.

Darba pieredze: 

 • jurists no 2015.gada Zvērināta advokāta birojā “LEGĀTS” (sarežģītu juridisko dokumentu projektu sagatavošana, tiesu judikatūras, tiesību normu, doktrīnu atrašana un izvērtēšana)

Pārvalda valodas: latviešu, angļu, vācu un krievu

Specializācija

Starptautiskās komerctiesības, uzņēmumu reorganizācija, apvienošanās un iegāde, pārrobežu maksātnespēja, investīciju aizsardzība, būvniecība un būvatļaujas, publiskie iepirkumi, naudas atmazgāšanas novēršana (AML) risinājumi nodokļu strīdos, grāmatvedības kārtošanas jautājumi, starptautiskie finanšu pārskati, darījumi ar lauksaimniecības zemi, kopīpašuma dalīšana, nomas attiecības, darba strīdi, strīdi medicīnas jomā, konkurences tiesības, apdrošināšanas tiesības, naudas noguldījumu aizsardzība, intelektuālā īpašuma aizsardzība, ES projektu izstrāde un vadība, uzturēšanās atļaujas Latvijā, personas datu aizsardzība, aizgādība un paternitāte, mantojuma lietas, administratīvie procesi iestādē un tiesā, starptautiskais civilprocess, sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT), pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, ceļu satiksmes negadījumi, krimināltiesības - aizstāvība ekonomiskajos un finanšu noziegumos.