top of page

Nelojāla dalībnieka izslēgšana

Saskaņā ar Civillikuma 2241., 2250 un 2251.pantu dalībniekam ir lojalitātes pienākums pret sabiedrību, kas uzliek pienākumu tam rīkoties...

Process par noziedzīgi iegūtu mantu

Noziedzīgi iegūta manta Noziedzīgi iegūtas mantas definīcija ir noteikta Krimināllikuma 70.11 panta pirmajā un pirmajā prim daļā, ka:...

Aizturējuma tiesības

Saskaņā ar Civillikuma 1732.pantu - privāttiesības ir aizsargājamas tikai tiesas ceļā, tādēļ neviens nedrīkst meklēt savas tiesības...

Par patiesā labuma guvēja statusu

Patiesā labuma guvēja (PLG) institūts ir balstīts uz prezumpciju, ka juridiska persona vai juridisks veidojums ir juridiska fikcija, kuru...

bottom of page